Wie zijn wij

DNS is een charitatieve instelling die tot doel heeft dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden van personen en groepen van personen en instellingen.


Dit betekent concreet voor ons: “dienstbaar zijn voor mensen in nood.”