Wat kan DNS voor u doen

Als hulpverlenende instellingen kunnen wij:

  • een advies of verwijzing geven naar een gemeentelijke instantie of een maatschappelijke organisatie;
  • beperkte, tijdelijke financiële hulp geven aan individuele personen of groepen daar waar officiële instanties hen niet meer verder kunnen helpen;
  • zorgen voor een helpend gesprek met een werkgroep of maatschappelijke instantie;
  • financiële ondersteuning geven aan werkgroepen en maatschappelijke organisaties met een sociale doelstelling.

Individuele hulp kan in de vorm van bijv. het aanschaffen van een wasmachine, fiets, huisraad, vervoerskosten, voldoen van bijzondere ziektekostennota e.d.
Na een toetsing wordt bekeken of iemand hiervoor in aanmerking komt.
Kijk voor meer informatie op de pagina hulpaanvraag.