Hoe komt de DNS aan middelen

Het is onze taak om geldmiddelen te verwerven en te beheren en deze zo doelmatig aan te wenden voor onze taken.

Deze middelen verwerven we door:

Jaarlijks wordt rekening en verantwoording afgelegd, in de vorm van een begroting en met een financieel verslag.
Onze jaarrekening wordt ter controle voorgelegd aan een onafhankelijke accountant.

Hoe kunt u ons helpen

  • Door ons in contact te brengen met mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken en ons niet weten te vinden of bij ons aan durven te kloppen.
  • Door ons financieel te ondersteunen.