Deze website bevat informatie over onze Stichting. Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u een hulpaanvraag doen? Aarzel dan niet en gebruik de hiervoor aanwezige contactformulieren.

DNS biedt financiële hulp en ondersteuning aan:
 Individuele personen en/of families in financiële nood in Wijk bij   Duurstede, Cothen en Langbroek
 Maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de noden van mensen. DNS biedt geen structurele hulp maar lost een financieel probleem op en helpt inwoners in onze gemeente weer op weg. Als u hulp wenst dient u zich in eerste instantie te wenden tot de reguliere overheid of de daartoe geëigende instanties. Mochten zij u niet kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op de DNS.